Legislatívny rámec: Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, § 628 až § 630 (dary), § 460 až § 487 (dedičstvo) Charakteristika príspevkov, darov: Sú zo súkromných...

Prečítajte si viac