Účel Poskytovanie služieb vo verejnom záujme – vzdelávanie a výchova v školách a školských zariadeniach, stredísk praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania Zákony Zákon č....

Prečítajte si viac