Od 1. 1. 2018 bola do slovenského právneho poriadku zavedená charitatívna reklama zákonom: Zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení...

Prečítajte si viac