Transformácia rozpočtových organizácií na príspevkové v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Transformácia rozpočtových organizácií na príspevkové v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je prostriedkom k...

Prečítajte si viac