Zverejňovanie účtovných dokumentov Nezisková účtovná jednotka má povinnosť ukladať účtovné dokumenty do registra účtovných závierok (ďalej RÚZ) www.registeruz.sk (§ 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z....

Prečítajte si viac