Metodický manuál je určený pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja s cieľom zabezpečiť jednotný postup inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a...

Prečítajte si viac