Príklad: Platba kartou z nezbierkového bankového účtu súvisiaca so zbierkou

Kategórie

Ako postupovať, ak bola vykonaná platba kartou z hlavného bankového účtu a táto transakcia súvisí s verejnou zbierkou. Je možné previesť sumu z bankového účtu verejnej zbierky na hlavný účet a takto si náklad vyúčtovať v rámci verejnej zbierky?

Odpoveď:

Úhrady súvisiace s verejnou zbierkou by sa primárne mali uhrádzať z bankového účtu verejnej zbierky. Ak sa vyskytne úhrada z iného bankového účtu súvisiaca s verejnou zbierkou je možné takýto doklad zaúčtovať ako náklad súvisiaci s verejnou zbierkou, pričom sa následne preúčtujú finančné prostriedky z bankového účtu verejnej zbierky na hlavný účet. Dôležité je, aby sa doklad zaradil medzi doklady súvisiace s verejnou zbierkou.