Príklad: Sadzba dane z príjmov

Kategórie

Vzťahuje sa na nás znížená 15 % daň z príjmov za rok 2020? Sme nezisková organizácia – zariadenie pre seniorov – neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Náš príjem z podnikateľskej činnosti – prenájom priestorov je nižší ako 100 000 €, ale celkové príjmy sú vyššie.

Odpoveď:

Áno, sadzba je 15 %, pretože došlo k zmene v legislatíve. V súvislosti s tým aj finančná správa dala nasledujúci výklad: Sadzba dane zo základu dane právnickej osoby zníženého o daňovú stratu vykázaného za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr od 1. januára 2020 pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020 je 15 % pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur.