Kategórie

Otázka č. 1 – osobné náklady pedagogických zamestnancov v rámci európskych projektov uviesť na 5014 alebo ešte vytvoriť novú podpoložku 501401?

Otázka č. 2 – osobné náklady THZ nepedagogických zamestnancov v rámci európskych projektov uviesť tiež na 5014 alebo na 599 alebo vytvoriť nejakú novú podpoložku 501491?

Otázka č. 3 – zakúpené učebné pomôcky, IKT a pod. v rámci európskych projektov uviesť tiež na 5014 alebo vytvoriť novú podpoložku 501499?

Odpoveď: 

Ad 1)

Je to na vašom rozhodnutí. Ak riešite, alebo budete riešiť viac projektov, tak potom odporúčam si vytvoriť podpoložku 5014xx.

Ad 2)

Áno, ak sa tieto náklady týkajú účelu projektu, potom aj osobné náklady THZ nepedagogických zamestnancov sa účtujú na prvok OŠ 5014. Podpoložka je už na vašom rozhodnutí.

Ad 3)

Podpoložku by som zaviedla v tom prípade, ak mi pomôže pri vyúčtovaní projektu.