Príklad: Finančný príspevok na stravu – vyúčtovanie projektu

Je možné zúčtovať do vyúčtovania projektu aj časť finančného príspevku na stravu, ktorá sa hradí zo sociálneho fondu? Odpoveď: Ak bola neziskovej organizácii na projekt poskytnutá dotácia, potom vyúčtovanie by malo zodpovedať predmetnej činnosti týkajúcej sa projektu,...