Transformácia rozpočtových organizácií na príspevkové v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Kategórie

Transformácia rozpočtových organizácií na príspevkové v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Transformácia rozpočtových organizácií na príspevkové v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je prostriedkom k napĺňaniu cieľov Stratégie ŽSK 22+,  ktorá bola prijatá vedením Žilinského samosprávneho kraja v roku 2018 a implementácie projektu Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj podporený z Európskeho sociálneho fondu z OP EVS. 

Transformacia RO na PO.pdf

iSPIN – ZASK transformacia RO na PO.pdf