Príklad: Webinár a DPH

Nezisková organizácia chce zorganizovať platený webinár, ktorý by si objednala nezisková organizácia z ČR (obe neziskové organizácie sú neplatiteľmi DPH). Týka sa ich nejakým spôsobom registrácia pre účely DPH podľa § 7a? Odpoveď: Nezisková organizácia je právnická...