Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky – účtová trieda 3

Zúčtovacie vzťahy – pohľadávky, záväzky – účtová trieda 3 – sa riadi § 35 – § 46 Postupov účtovania. Charakteristika účtov zúčtovacích vzťahov Na týchto účtoch sa účtujú všetky krátkodobé i dlhodobé pohľadávky a krátkodobé záväzky účtovnej jednotky odo dňa vzniku až...