Uzávierkové účty a podsúvahové účty – účtová trieda 7

V účtovej triede 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty účtujeme vždy na začiatku účtovného obdobia pri otváraní účtovných kníh a na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh1. Účtovná jednotka môže účtovať aj na podsúvahových účtoch účtovej triedy 7...