Príklad: OZ a výročná správa

Má občianske združenie povinnosť ukladať výročnú správu, ak nemá príjem z 2 % väčší ako 35 000 eur, ale v stanovách má napísané, že valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu? Odpoveď: Nie je to zákonná povinnosť, neukladá výročnú správu do registra účtovných...