Príspevky na utečencov

Pre zdaniteľnosť príjmov za ubytovanie a stravovanie odídencov je potrebné rozlišovať, na základe akého opatrenia Vám boli poskytnuté príspevky na ubytovanie a stravovanie pre odídencov. Ak ide o poskytovanie humanitárnej pomoci na základe písomného...