Viaczdrojové financovanie

Kategórie

Sponzorstvo

Sponzorstvo je považované za spôsob podpory zo strany osoby alebo organizácie – sponzora, ktorý dáva k dispozícii sumu peňazí alebo vecné prostriedky a za to dostáva protislužbu, zvyčajne...

Prečítajte si viac

Charitatívna reklama

Od 1. 1. 2018 bola do slovenského právneho poriadku zavedená charitatívna reklama zákonom: Zákon č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení...

Prečítajte si viac